paintball

Operacja współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach działania: 

19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćw zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji i jej jednoczesnym efektem jest otworzenie nowej działalności gospodarczej.

 

URODZINY DLA DZIECI

CENNIK

KONTAKT

EVENTY DLA FIRM

NASZE ATRAKCJE

STRONA GŁÓWNA

paintball